Workshop: Autentický leadership se zakladatelem Člověka v tísni Šimonem Pánkem

Autentický leadership se Šimonem Pánkem
Registrujte se na nadcházející termíny:

Když nemáte cukr, zbývá k motivaci lidí pouze bič? Nároky na efektivitu a produktivitu neustále rostou. Mnoho organizací však nemá prostředky motivovat zaměstnance zvýšením platu, či jinými finančními odměnami. Roste proto potřeba leaderů, kteří dokážou svůj tým nastartovat k maximálnímu výkonu i jinak. Jak si ale vybudovat osobitý styl vedení lidí založený na autenticitě, osobním příkladu a vnitřní pravdivosti?

Workshop Autentický leadership Vám pomůže zorientovat se v rozmanitých povinnostech leadera. Pomůže Vám nastavit hranice mezi tím kdy řídit a kdy dát prostor ostatním. Naučíte se, jak vést projekty, rozvíjet iniciativy a jak dosáhnout toho, aby tým táhl za jeden provaz.

Inspirujte se od člověka, který dokázal z party tří kamarádů, co vybírali do kasiček, vybudovat mezinárodní neziskovku s téměř dvěma tisíci zaměstnanci a dvou miliardovým rozpočtem působící ve třech desítkách zemí.

Co se na workshopu naučíte:

  • Jak jít příkladem a stát se leaderem, za kterým lidé ve firmě jdou. Vedení lidí jako úkol i jako závazek.
  • Jak řídit nové projekty, akce, iniciativy a jak přitom dát prostor ostatním. Jak delegovat a dávat důvěru a odpovědnost lidem a kde jsou hranice.
  • Jak motivovat lidi k maximálním výkonům v týmu jinak než zvýšením platu.
  • Jak nastavit týmové hodnoty a vytvořit vědomí společného cíle a pocitu sounáležitosti s projekty.
  • Jak se v pozici leadera vyrovnat s diverzitou úkolů, složitostí a rychlostí zároveň. Hodnotové fungování a rozhodování.
  • Co to je koncept (skutečné) společenské odpovědnosti firem (CSR) a proč je dobré i pro firmu samu se jím zabývat.
  • Jak se řídí nezisková organizace s rozpočtem téměř 2 miliardy korun

Šimon Pánek:

Šimon Pánek je spoluzakladatel a dlouholetý ředitel Člověka v tísni, největší neziskové organizace ve střední a východní Evropě. Původně biolog a studentský vůdce z roku 1989 se kromě toho, jak dopravit pomoc do válečných oblastí či podporovat rozvoj vzdělání a drobné ekonomiky v Africe, musel naučit také jak vést rostoucí neziskovou organizaci, jak postavit nefinanční motivaci lidí, zajistit jejich stabilitu a loajalitu a především, jak dávat prostor ostatním a podporovat je v jejich samostatnosti, sebevědomí a růstu. Dnes řídí, či jak říká „vede“ globálně působící organizaci, která je partnerem OSN, největších donorských vlád, EU a celé řady firem. Působí po celém světě, ale i doma. Vyznává autentický leadership, postavený na hodnotách a osobním příkladu a co největší delegování odpovědnosti, které vede k samostatnosti a je motorem rozvoje.


Co na Autentický leadership říkají účastníci workshopu?

SPALQ01
SPALQ02


Maximální kapacita: 20 lidí
Standardní cena: 6900 Kč + DPH
Délka: 4,5 hodiny

Registrujte se na nadcházející termíny:

Workshop: Autentický leadership se zakladatelem Člověka v tísni Šimonem Pánkem was last modified: October 5th, 2018 by Hugo Mrázek