Ve čtvrtek 21.11. se v Richterově vile v Praze uskutečnila slavnostní diskuzní večeře pořádaná v rámci Global Entrepreneurship Week Czech Republic 2013. Pozvání přijali představitelé startupů, jež byli národní radou při GEW vybráni jako nejnadějnější startupy letošního roku, a představitelé významných firem soukromého sektoru jako je Jan Žůrek ze společnosti KPMG nebo Michal Feix, výkonný ředitel Seznam.cz, a vybraní novináři. Během večeře byla diskutována témata týkající se podnikatelského prostředí v České republice, zkušenosti s rozvojem podnikání, návrhy na zlepšování podmínek pro podnikání ze strany státní správy či zlepšování společenské nálady a podnikatelské image. Představitelé nejnadějnějších startupů obdrželi na závěr večeře diplomy s oceněním.

Více o proběhlých událostech najdete v sekci Proběhlé události.

Diskuzní večeře v rámci Global Entrepreneurship Week 2013 was last modified: August 24th, 2014 by help