Michal Mejstřík

Michal Mejstřík

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV. Po roce 1990 studoval na London School of Economics a podílel se na založení Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání (CERGE), v němž působil postupně jako vědecký tajemník a výkonný ředitel.

Je profesorem ekonomie na Univerzitě Karlově, kde od roku 1993 do roku 2010 působil jako ředitel Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd. Je předsedou představenstva firmy EEIP, a.s. Od roku 2009 je členem Národní ekonomické rady vlády. Od roku 2009 do 2014 byl předsedou dozorčí rady ČSA, a.s.

Petr Bučík

Petr Bučík

Petr Bučík je členem vedení KPMG Česká republika a Partnerem odpovědným za oddělení Management Consulting, a to jak na domácím trhu, tak ve vybraných zemích regionu střední a východní Evropy.

Profesně se věnuje problematice řízení distribučních kanálů a marketingových kampaní, odměňovacích a motivačních schémat, řízení výkonnosti a reportingu, velkým reorganizačním projektům i změnám v řízení ICT. Dlouholeté zkušenosti má zejména z projektů v sektorech bankovnictví, pojišťovnictví a telekomunikací.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Po studiích působil na různých manažerských postech ve společnosti Logica. Do společnosti KPMG Česká republika nastoupil v roce 2006.

Taťána le Moigne

Taťána le Moigne

Taťána le Moigne patří mezi nejúspěšnější české manažerky. Podařilo se jí prosadit založení pobočky Google v České republice a výrazně zvýšit podíl českých uživatelů. Je velmi oceňována pro své schopnosti využívat leadership v praxi a její pozice na prvním místě mezi TOP 25 ženami českého byznysu v roce 2011 je toho důkazem.
Patroni was last modified: April 30th, 2018 by admin