První debata inspirovaná formátem diskuzí na britských univerzitách Oxford a Cambridge proběhla za hojné účasti obecenstva v pražském HUBu. Počáteční hlasování ukázalo, že názory publika na tvrzení: „Prezident Václav Klaus škodí reputaci České republiky v zahraničí“ jsou téměř dokonale vyrovnané. Výsledný počet hlasů z prvního hlasování byl 26 hlasů pro tvrzení debaty a 25 proti. Čtveřice řečníků měla k dispozici pět minut na vyjádření argumentů na podporu pro či proti tvrzení této debaty. S argumenty na podporu tvrzení vystoupil jako první Ondřej Liška, předseda Strany zelených, s argumenty proti následoval Tomáš Haas, bývalý poradce prezidenta Václava Klause. Po prvních dvou proslovech dostalo publikum první možnost vyjádřit se k argumentům řečníků, čehož také několik zástupců publika obratem využilo. Mnohem více se ovšem posluchači zapojili na závěr debaty poté, co přednesli své argumenty také politolog Jiří Pehe, ředitel New York University in Prague za stranu pro a politolog Alexandr Tomský za stranu proti tvrzení. Ve vymezeném časovém limitu dostali ještě řečníci prostor reagovat na postřehy z publika i na své argumenty navzájem. Závěrečné hlasování potvrdilo, že i po vyslechnutí obou táborů, zůstávají názory posluchačů živé debaty v rovnováze – 27 účastníků hlasovalo pro, 26 zvedlo ruku proti. {flv}ox-klaus{/flv} ON-LINE debata pokračuje a můžete se k ní připojit na adrese: http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-57923950-prezident-vaclav-klaus-skodi-reputaci-ceska-v-zahranici *Tvrzení nevystihuje názor ELAI či redakce IHNED.CZ.

Prezident Václav Klaus škodí reputaci České republiky v zahraničí. was last modified: August 24th, 2014 by help