In-Generation

Projekt internetové a digitální gramotnosti

Yes You Should!

Semináře pro studenty VŠ

Global Entrepreneurship Week

Týden podnikání v České republice

Poetizer

Projekt pro milovníky poezie

Nedílnou součástí aktivit ELAI jsou projekty na podporu vzdělanosti v České republice a projekty na podporu podnikání, startupů, kreativity a inovací. Naší snahou je především podpořit maximální rozvoj potenciálu jednotlivců i celé společnosti.

 

V oblasti vzdělávání jsme realizovali a realizujeme řadu aktivit. V září 2013 odstartoval na základních školách po celé České republice rozsáhlý projekt pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu internetové a digitální gramotnosti s názvem IN(ternet) Generation, který usiluje o posílení efektivního a bezpečného užívání internetu, digitálních a komunikačních technologií a který ELAI realizuje ve spolupráci s Google ČR, Prestigio a Vodafone . Projekt si klade za cíl podpořit školy, žáky, pedagogy i rodiče v aktivních podnětech dětem, v jejich vnímání internetového prostředí, jeho možností a smysluplného a funkčního využívání. Zapojuje děti ze základních škol, učitele a rodiče a nabízí jim připravené pracovní listy k jednotlivým tématům pro práci ve vyučovacích hodinách i doma a mnoho dalších aktivit. Podrobné informace o projektu IN(ternet) Generation a možnosti zapojení naleznete na jeho webových stránkách www.in-generation.cz.

S hlavním partnerem, společností KPMG a ve spolupráci s absolventským spolkem Oxford & Cambridge Alumni Society a dalšími studentskými spolky pořádáme během akademického roku semináře na vysokých školách v rámci projektu s názvem Yes You Should! pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během seminářů předávají naši lektoři, úspěšní absolventi prestižních, především anglosaských škol, formou moderované diskuze studentům své zkušenosti s celým procesem studia v zahraničí; od vyhledání vhodné školy, proces přihlášení, shánění financí na studium až po praktické rady a zkušenosti ze samotného studia. Velký důraz je kladen na vliv studia na budoucí kariérní možnosti. Více o projektu Yes You Should! Naleznete na webových stránkách www.yys.cz a facebookovém profilu.

 

Obdobný projekt jsme s úspěchem realizovali na středních školách ve všech krajích České republiky. Naši lektoři, absolventi nebo studenti prestižních univerzit, předávali na seminářích během řízené diskuze své rady a zkušenosti českým středoškolským studentům s cílem podpořit jejich sebevědomí a motivovat je k tomu, aby si podávali přihlášky na celé studijní programy na nejlepších univerzitách světa opět s důrazem na praktické aspekty přihlašovacího procesu, především možností získávání financí na studium. Tento projekt zaštítila Nadace Zdeňka Bakaly,která nabízí talentovaným a cílevědomým českým studentům podporu pro získání co nejlepšího vzdělání.

 

V rámci podpory podnikání, inovací a startupů se ELAI podařilo stát se oficiální hostitelskou organizací pro realizaci Global Entrepreneurship Week (GEW) v České republice, který probíhá každým rokem vždy třetí týden v listopadu. Jedná se o největší celosvětovou událost na podporu začínajících podnikatelů a startupů. Aktivity v rámci GEW probíhají ve více než 140ti zemích a podporuje je celá řada významných osobností. Cílem GEW v České republice je motivovat mladé lidi k podnikání a zakládání startupů, stejně jako podpora při pronikání mladých českých firem na zahraniční trhy, integrace podnikatelské myšlení do vzdělávacího systému a odstrňování bariér pro podnikání. ELAI v rámci GEW pořádá řadu událostí po celé České republice a koordinuje aktivity a události dalších zapojených partnerů. Více informací naleznete zde: Global Entrepreneurship Week a na našem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/gewczech.

 

Kromě vlastních projektů se ELAI stal partnerem projektu na podporu podnikání žen, který probíhal v období říjen 2012 – květen 2013. Projekt Nezávislé ženy – Start-up CYRRUS ADVISORY byl zaměřen na aktivní ženy, které usilovaly o proměnu svých podnikatelských snů ve skutečnost. Projekt nabídl komplexní motivačně-vzdělávací program s cílem napomoci ženám osamostatnit se na trhu práce a založit vlastní podnik.

 

Pro více informací navštivte stránky jednotlivých projektů nebo kontaktujte Michaelu Graeberovou: graeberova (at) elai.cz.

 

Projekty was last modified: October 17th, 2017 by admin