Smluvní podmínky GEW 2014

Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje v tomto formuláři mohou být až do mého odvolání nebo do skončení účelu zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, společností KPMG Česká republika, s.r.o., IČ: 49619187 se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, za účelem uskutečňování průzkumů spokojenosti a dalšího rozvoje péče o zákazníka, nabízení výrobků a služeb a zasílání marketingových informací a nabídek. Prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a úplné. Udělený souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Dále souhlasím se zasíláním obchodních sdělení všemi prostředky elektronické komunikace dle zákona 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Smluvní podmínky GEW 2014 was last modified: October 23rd, 2014 by Paul Jakubicek