Semináře pro studenty VŠ

Ve spolupráci s poradenskou společností KPMG organizujeme semináře pro studenty vysokých škol o studiu na nejlepších univerzitách světa. Na seminářích mají možnost poznat české absolventy prestižních zahraničních univerzit. Jde nám o to, motivovat české vysokoškoláky, aby se hlásili na celé akademické programy na nejlepších světových univerzitách. Právě možnost blíže se seznámit s těmi, kteří získali takovéto vzdělání, lépe poznat výhody a obtíže studia v zahraničí a získat lepší informace o tom, jaký vliv studium mělo na profesní život těchto absolventů, by měly pomoci českým vysokoškolákům překonat obavy z přihlášení se na svou vysněnou školu. Pro více informací přejděte prosím na webové stránky projektu.

Projekt Yes You Should získal na rok 2015 záštitu ministra školství Marcela Chládka

Yes You Should! was last modified: January 30th, 2015 by admin