Rozvíjíme talent a potenciál českých středoškoláků

ELAI je hrdým partnerem neziskového projektu Yoda, který propojuje nadané a aktivní české středoškoláky s mladými profesionály a úspěšnými českými studenty českých i zahraničních univerzit. Program je určen pro studenty, kteří by se rádi posunuli za hranice školních osnov a rozšířili si své obzory. Cílem programu je podporovat středoškoláky na cestě k poznání, čemu by se v životě chtěli věnovat.

Program je veden formou mentoringu. Každý student, který uspěje v přijímacím řízení, bude přiřazen k jednomu mentorovi, se kterým se bude pravidelně scházet (nejčastěji přes Skype). Spolu pak budou postupně pracovat na dosažení cílů, které si na začátku programu sám student za pomoci mentora určí. Tyto cíle budou částečně akademické, ale měly by zároveň směřovat k rozvoji studentova charakteru, otevřenosti, iniciativy a schopnosti vynikat. Jejich konkrétní podoba závisí ale pouze na studentovi a na tom, co ho zajímá, jaké otázky si klade a kam směřuje. Součástí mentoringu je i jeden větší projekt, který student s mentorovou pomocí vymyslí, naplánuje a uskuteční.

Více informací zde

Yoda Mentorship Programme was last modified: July 8th, 2016 by Petra Vulterýnová