Vyvrcholením celého týdne na podporu podnikání pak byla konference s názvem „Jak podpořit startupy a podnikání v České republice?“, která proběhla v pátek 22. 11. 2013 v Kaiserštějnském paláci na Malostranském náměstí v Praze. Na konferenci hovořili představitelé státního sektoru – náměstci Alexandra Rudyšarová a Tomáš Hajdušek či Petr Očko z Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří prezentovali strategie podpory podnikání v České republice pro následující rok. V druhém bloku proběhla moderovaná diskuze k vytvoření koncepce optimálních podmínek pro podnikání v České republice za účasti představitelů státní správy a představitelů sdružení a projektů podporujících startupy a podnikání, které se zúčastnili Petr Škoda, partner KPMG, Michal Hrabí z Jihočeského inovačního centra, Roman Šiser z České inovace, Martina Jakl ze společnosti Czech Swiss Technology Transfer, Jan Šedivý za eClub při ČVUT, Liliana Berezkinová z Asociace malých a středních podniků nebo Petr Vítek z HUB Prague. Představitelé organizací a projektů podporujících podnikání a startupy v ČR se shodli na tom, že EU fondy nejsou nejvíce potřebné pro rozkvět podnikatelského prostředí, ale mnohem více jsou důležité systematické změny vedoucí k zvýšené motivaci a schopnosti absolventů českých škol realizovat své podnikatelské záměry. O podnikání se během vzdělávání neučí a žáci nejsou vedeni k tomu, aby přemýšleli za sebe a dokázali inovativně přemýšlet. Byrokratická náročnost spojená s podnikáním, změny v daňové oblasti a neustále legislativní změny byly identifikovány jako faktory, které mnohé odrazují od podnikání. Stát dle panelistů neposkytuje podnikatelskému prostředí stabilitu a nesnaží se motivovat občany k podnikání. Celospolečenská podpora podnikání v ČR stále chybí, a proto je zapotřebí učinit vše pro to, aby termín podnikatel nebyl spojován s obdobím divokých devadesátých let pomocí změn ve vzdělávání, upozorňováním na příběhy úspěchu a realizací projektů, jako je právě týden podpory podnikání. Panelisté vyjádřili přesvědčení, že zvýšená podpora a motivace k podnikání může přivézt konec takzvané špatné nálady a vrátit lidem naději v potenciál a budoucnost České republiky.

Závěrečná konference Global Entrepreneurship Week 2013 was last modified: October 23rd, 2014 by Paul Jakubicek